Royal history

Hotellet var i sine første tiår et insted for rikfolk og elite, og de gamle gjestebøkene florerer av ambassadører, adelige og statsråder.