Generelle betingelser for individuelle bookinger

Alle bookinger gjøres hos Rundhaug Gjestegård AS, en tilbyder av aktiviteter og overnatting lokalisert i Troms og Finnmark. Rundhaug Gjestegård AS vil heretter refereres til som RG

Individuelle bookinger regnes som bookinger for inntil 5 personer. Dersom bookingen inkluderer 6 personer eller mer, defineres den som en gruppebooking, og faller dermed under vilkår og betingelser for grupper (se nedenfor). 

All informasjon som befinner seg på nettsidene våre er, så vidt vi vet og tror, korrekt på publiseringstidspunktet. Vi vil gi deg informasjon dersom det kommer endringer som er fundamentale for kontrakten eller som vi tror vil påvirke din fornøyelse av besøket.

For booking av opphold som inneholder leie av konferanserom, gjelder egne vilkår og betingelser.

Booking av overnatting

Booking av overnatting gjøres til Rundhaug Gjestegård ved hjelp av telefon, e-post eller direktebookinger på nett. Ved booking kreves følgende informasjon av gjesten: fullt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Ordrebekreftelse sendes til bestiller så raskt RG har mottatt bestillingen.

Reservasjoner

RG aksepterer ikke reservasjoner av opphold, det aksepteres kun direkte bookinger.

Betaling av opphold

For kortere opphold (mindre enn 7 netter) kan betalingen gjøres ved kortbetaling på stedet eller ved faktura. Ingen forhåndsbetaling kreves. Dersom oppholdet skal betales ved faktura må dette være forhåndsgodkjent av oss, og fullstendig fakturainformasjon være oss i hende senest 1 døgn før innsjekk.

For opphold lengre enn 7 netter ber RG om innbetaling ved faktura av fullstendig beløp 14 dager før oppholdet starter.

Hvis Rundhaug Gjestegård ikke mottar betalingen innen fristen har utløpt, vil bookingen kanselleres i sin helhet.

Kansellering av overnatting

Kansellering eller endring av bestilling, må skje skriftlig til RG på e-post: post@rundhauggjestegard.no.

RG gir refusjoner på følgende betingelser:

Kansellering av bookinger for 1-5 personer gjort inntil 24 timer før innsjekking refunderes med 100% av totale kostnader.

Kansellering av bookinger for 1-5 personer gjort senere enn 24 timer før innsjekk belastes 100%.

No-show blir belastet med 100% av totale kostnader.

Dersom bookingen omfatter flere enn 5 personer, gjelder regler for gruppebookinger. 

Endre bookingen

Dersom det er behov for å gjøre endringer i bookingen vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe, men vi kan ikke garantere at vi kan imøtekomme endringsforespørselen. Ønsker om endringer må gjøres skriftlig, via e-post.

Bestillers ansvar

Husk at kontaktinformasjonen som oppgis ved booking er den eneste muligheten vi har for å kontakte deg. Vennligst påse at informasjonen som oppgis er korrekt. 

Vennligst les bookingbekreftelsen nøye og sjekk at dato/tider og produkter/tjenester er booket i henhold til dine ønsker. 

Følg regler og instruksjoner som gjelder ved bruk av utstyr, overnattingssted o.l. Du er ansvarlig for ødeleggelser som er resultat av ditt eller ditt selskaps uforsiktige oppførsel overfor RGs eiendom.

Når du booker aktivitet eller opphold hos RG, vennligst informer om funksjonsnedsettelser, matallergier eller andre utfordringer som kan være verdifullt for RG å vite om. Vennligst spesifiser hvilke utfordringer og behov du har før ankomst. 

Ved gruppebookinger blir det opprettet egen regning på hver enkelt deltager for ytelser som ikke er inkludert i pristilbudet. Arrangøren (bestiller) er ansvarlig for ikke oppgjorte deltagerregninger.

Klager/tvister

Avvik som oppstår i løpet av oppholdet må umiddelbart rapporteres til personalet hos RG. Dersom du ikke rapporterer klager eller avvik umiddelbart etter endt aktivitet eller under oppholdet, og på denne måten forhindret RG i å rette opp i avvik, kan du ikke kreve kompensasjon i etterkant. Om du ikke er fornøyd med gitt kompensasjon, må du kontakte RG innen 14 dager etter avsluttet aktivitet eller opphold. 

Force majeure

Force majeure refererer til uvanlige, uforutsette og uunngåelige hendelser som er utenfor arrangørens kontroll, og som forhindrer kontrakten i å fullføres. Dette er omstendigheter som arrangøren ikke kunne, med rimelige hjelpemidler, ha forutsett og derfor ikke kunne unngått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, krig, frykt for krig, opptøyer, sivil ulydighet eller streik, myndighetstiltak, terrorhandlinger, natur- eller industrikatastrofer, brann, alvorlige værforhold, flom, stengte flyplasser, tekniske problemer, vedlikeholdsproblemer og uforutsette endringer gjort av flyselskap slik som endringer i tidsplan, forstyrrelser på IT-infrastruktur (inkluderer, men ikke begrenset til, egne nettsider). Under disse forhold er arrangøren fritatt for forpliktelser eller andre konsekvenser. 

Forbehold om prisendring

RG forbeholder seg retten til å justere prisene i tilfelle endringer i merverdiavgift og andre skatter/avgifter, eller i tilfelle av force majeure som er utenfor RGs kontroll. RG må informere bestiller om eventuell økning i prisene så raskt som mulig.

Prisene i bestillingen justeres en gang årlig, per 1. januar, dersom ikke annet er angitt. En prisøkning på 3-5% per år bør forventes.

RG forbeholder seg retten til å endre priser ved endring av dato eller annet sammenlignet med det som er fastsatt i avtalen.

Generelle betingelser for gruppebookinger

Alle bookinger gjøres hos Rundhaug Gjestegård AS, en tilbyder av aktiviteter og overnatting lokalisert i Troms og Finnmark. Rundhaug Gjestegård AS vil heretter refereres til som RG

Gruppebookinger regnes som bookinger for 6 personer eller fler. Dersom bookingen inkluderer 5 personer eller færre, defineres den som en individuell booking, og faller dermed under vilkår og betingelser for individuelle (se ovenfor). 

All informasjon som befinner seg på nettsidene våre er, så vidt vi vet og tror, korrekt på publiseringstidspunktet. Vi vil gi deg informasjon dersom det kommer endringer som er fundamentale for kontrakten eller som vi tror vil påvirke din fornøyelse av besøket.

Bestiller har påtatt seg det økonomiske og juridiske ansvaret for bestillingen når begge parter har bekreftet innholdet i avtalen. Bestiller er RGs eneste avtalepart. Bestillers plikter etter avtalen med RG, herunder plikten til å betale ved avbestillinger, gjelder uavhengig av om bestillers eventuelle bakenforliggende kunde bestrider eller unnlater å oppfylle sine eventuelle plikter overfor bestiller.

For booking av opphold som inneholder leie av konferanserom, gjelder egne vilkår og betingelser.

Booking av overnatting

Booking av overnatting gjøres til Rundhaug Gjestegård ved hjelp av telefon, e-post eller direktebookinger på nett. Ved booking kreves følgende informasjon av gjesten: fullt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Ordrebekreftelse sendes til bestiller så raskt RG har mottatt bestillingen.

Dersom ikke annet er avtalt, skal fullstendig deltakerliste være RG i hende senest 2 uker før ankomst.

Reservasjoner

RG aksepterer ikke reservasjoner av opphold, det aksepteres kun direkte bookinger.

Betaling

RG kan be om forhåndsbetaling av oppholdet ved gruppebookinger. Dersom ikke annet er avtalt, faktureres 50% av totalbeløpet ved bestilling som forhåndsbetaling. En eventuell forhåndsbetaling eller et depositum som ikke er betalt innen de avtalte frister vil fra RGs side kunne betraktes som en kansellering av bestillingen. Det resterende beløp og eventuelle tilleggsbestillinger faktureres etter avreisedato.

Ved fakturering forfaller beløpet til betaling 10 dager fra fakturadato, med mindre annet følger av partenes avtale.

Etter forfall beregnes morarente og purregebyr frem til betaling mottas i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m.

Kansellering av overnatting

Kansellering eller endring av bestilling, må skje skriftlig til RG på e-post: post@rundhauggjestegard.no.

Dersom ikke annet er avtalt, gjelder følgende frister for kansellering av bestilling:

  • Hele ordren kan avbestilles vederlagsfritt opp til 30 dager før forventet ankomst
  • Avbestilling gjort inntil 3 uker før forventet ankomst refunderes med 70% av totalbeløp
  • Avbestillling gjort inntil 2 uker før forventet ankomst refunderes med 50% av totalbeløp
  • Avbestillinger gjort senere enn 2 uker før forventet ankomst refunderes ikke, men belastes bestiller i sin helhet
  • No-show blir belastet 100% av totale kostnader

Bestiller kan redusere deltakerantallet med opptil 10% vederlagsfritt. Dersom deltakerantallet reduseres med mer enn 10%, gjelder regler for avbestilling. Reduksjonen må foretas senest 15 dager før ankomst.

Endre bookingen

Dersom du ønsker å gjøre endringer i din booking vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg, men vi kan ikke garantere at vi kan imøtekomme din forespørsel. Ønsker om endringer må gjøres via e-post. 

Disponering av værelser

Værelser kan ikke påregnes å være klare til innflytting før kl. 15:00 ankomstdagen. Værelsene stilles til hotellets disposisjon senest kl. 11:00 avreisedagen (utsjekkingstidspunkt). Oversittes tidspunktet for utsjekking uten avtale på forhånd kan arrangøren belastes med 75 % av den avtale pensjonspris pr. døgn eller full dagrompris i de tilfeller hotellet oppgir slik pris i sin prisliste.

Dine forpliktelser som gjest

Husk at kontaktinformasjonen som du oppgir ved booking er den eneste muligheten vi har for å kontakte deg. Vennligst påse at informasjonen du gir er korrekt. 

Vennligst les bookingbekreftelsen nøye og sjekk at dato/tider og produkter/tjenester er booket i henhold til dine ønsker. 

Følg regler og instruksjoner som gjelder ved bruk av utstyr, overnattingssted o.l. Du er ansvarlig for ødeleggelser som er resultat av ditt eller ditt selskaps uforsiktige oppførsel overfor RGs eiendom.

Når du booker aktivitet eller opphold hos RG, vennligst informer om funksjonsnedsettelser, matallergier eller andre utfordringer som kan være verdifullt for RG å vite om. Vennligst spesifiser hvilke utfordringer og behov du har før ankomst. 

Klager/tvister

Avvik som oppstår i løpet av oppholdet må umiddelbart rapporteres til personalet hos RG. Dersom du ikke rapporterer klager eller avvik umiddelbart etter endt aktivitet eller under oppholdet, og på denne måten forhindret RG i å rette opp i avvik, kan du ikke kreve kompensasjon i etterkant. Om du ikke er fornøyd med gitt kompensasjon, må du kontakte RG innen 14 dager etter avsluttet aktivitet eller opphold. 

Force majeure

Force majeure refererer til uvanlige, uforutsette og uunngåelige hendelser som er utenfor arrangørens kontroll, og som forhindrer kontrakten i å fullføres. Dette er omstendigheter som arrangøren ikke kunne, med rimelige hjelpemidler, ha forutsett og derfor ikke kunne unngått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, krig, frykt for krig, opptøyer, sivil ulydighet eller streik, myndighetstiltak, terrorhandlinger, natur- eller industrikatastrofer, brann, alvorlige værforhold, flom, stengte flyplasser, tekniske problemer, vedlikeholdsproblemer og uforutsette endringer gjort av flyselskap slik som endringer i tidsplan, forstyrrelser på IT-infrastruktur (inkluderer, men ikke begrenset til, egne nettsider). Under disse forhold er arrangøren fritatt for forpliktelser eller andre konsekvenser. 

Forbehold om prisendring

RG forbeholder seg retten til å justere prisene i tilfelle endringer i merverdiavgift og andre skatter/avgifter, eller i tilfelle av force majeure som er utenfor RGs kontroll. RG må informere bestiller om eventuell økning i prisene så raskt som mulig.

Prisene i bestillingen justeres en gang årlig, per 1. januar, dersom ikke annet er angitt i partenes avtale. En prisøkning på 3-5% per år bør forventes.

RG forbeholder seg retten til å endre priser ved endring av dato eller annet sammenlignet med det som er fastsatt i avtalen mellom partene.